מכונות עיטוף

מכונה להכנת מעטפיות Office Self mailer של חברת laurenti

 

• עד 20 מעטפות בדקה.

• הזנת נייר אורכית ורוחבית.

• מהירות עבודה 18,400 דיוורים A4 בשעה (בהזנה רוחבית 7500).

• הספק יומי מומלץ 25,000 דיוורים ביום.

• מערכת בקרת דבק ייחודית.

• תצוגת LCD לבקרה נוחה על המכונה.

• מגש הזנה של 200 דפי A4 משקל 75 גרם.

• עובי נייר מ 75 גרם עד 120 גרם.

 

 

Neopost DS-140

• המכונה עובדת בקצב של 4,500 מעטפות בשעה.
• ניתן להכניס עד 8 דפי A4 למעטפה.
• אפשרות לחיבור עד 8 מודולים.
• ניתן לחבר למכונה עוד 17 יחידות  נוספות להזנת נייר
• ביחידת האינסרט ניתן להזין נייר מ 60 גרם ועד עובי 4 מ"מ.
• זיהוי  גודל מעטפה אוטמטי למכונה 20 תוכניות שונות לקיפול ועיטוף.
• יכולת עבודה עם OMR ובר-קוד.
• זיהוי  גודל מעטפה אוטמטי
• תצוגה דיגיטלית על פני מסך מגע, המאפשר תפעול מהיר ויעיל של התוכניות. השונות.

NEOPOST   SI-92

• משקל נייר מירבי לקיפול 170 גר'
• ניתן להכניס עד 8 דפים ( 80גר') למעטפה.
• המכונה היחידה שיכולה לעבוד עם מעטפות  בגודל  C6 עד C4
• אפשרות לעבודה עם 2 מגשי אינסרט לטפסים עד עובי 5מ"מ.
• גודל נייר מקסימלי 230 X 406 מ"מ, מינימלי 90 X 230 מ"מ
• מהירות עבודה מקסימלית  4,300  מעטפות בשעה
• 5 סוגי קיפול שונים, עד 8 דפים מקופלים במעטפה
• צמד מגשים למעטפות של 800 מעטפות כל אחד המאפשר עבודה רציפה.
• גלאי כפולים המונע לקיחת 2 דפים בעת ובעונה אחת.
• אפשרות ל OMR

AS 500  מכונה לסגירת מעטפיות בלחץ

• מתאימה ללחיצת טפסי משכורות, דוחות חסויים וכו'
• מהירות עבודה של 5000 טפסים בשעה
• גודל נייר 279 X 356 מ"מ
• גלאי כפולים
• התאמה אוטומטית למשקלי נייר שונים.

מכונה לפתיחת מעטפות
NEOPOST IM-15

• מהירות עבודה עד 300 מעטפות בדקה.
• פתיחת המכתבים נעשית בצד אחד וללא פסולת.
• ניתן לפתוח מכתבים בגדלים שונים עד גודל C4 .
• מכונה קומפקטית ונוחה לתפעול.

מדפסת להדפסת כתובות על מעטפות
AS-930 NEOPOST

• מדפסת תעשיתית להדפסה על מעטפות במידע משתנה
• 3 ראשי הדפסה בהזרקת דיו קבועים.
• מהירות הדפסה של 39,000  מעטפות בשעה.
• רזולוציה מקסימלית  600 Dpi
• גודל נייר מקסימלי 500 X 435 מ"מ.
• שטח הדפסה 38.1 מ"מ/ או 9 שורות ב pts10

מדפסת להדפסת כתובות על מעטפות
AS-830 NEOPOST

• מדפסת תעשיתית להדפסה על מעטפות במידע משתנה
• 3 ראשי הדפסה בהזרקת דיו קבועים.
• מהירות הדפסה של 11,000 מעטפות בשעה.
• רזולוציה מקסימלית  600 Dpi
• גודל נייר מקסימלי 500 X 435 מ"מ.
• שטח הדפסה 38.1 מ"מ/ או 9 שורות ב pts10

מדפסת להדפסת כתובות על מעטפות
AS-700 NEOPOST

• מדפסת משרדית להדפסה על מעטפות במידע משתנה
• ראש הדפסה הזרקת דיו ( ראש נע).
• מהירות הדפסה של 8,000 מעטפות בשעה.
• רזולוציה מקסימלית  600 Dpi
• גודל נייר מקסימלי 500 X 435 מ"מ.

מכונה לדיוור
דגם Mail Master 465 של חברת KAS

• מיגוון של מכונות לדיוור בהספקים גבוהים
• מהירות עבודה עד 4000  מעטפות בשעה.
• עובי מקסימלי 15 מ"מ
• עד 10 תחנות הזנת נייר
• גודל נייר מקסימלי 335 X 240 מ"מ
• גודל נייר מינימלי 229 X 110 מ"מ.

מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-200

• המכונה עובדת בקצב של עד 4,800 מעטפות בשעה.
• מגשי נייר עד כמות של 1000 דף
• 800 מעטפות במגש מעטפות
• 5 סוגי קיפול שונים,ניתן להכניס עד 8 דפי  A480 גר' למעטפה.
• גודלי מעטפה DL,C5,C4
• למכונה 20 תוכניות, שונות לקיפול ועיטוף.
• מקסימום 6 מ"מ לסט במעטפה בנייר 70גר'.
• זיהוי  אוטומטי גודל מעטפה וגודל נייר.
• ניתן לחבר למכונה עד 11 תחנות  נוספות להזנת נייר ואינסרטים
• עומס עבודה מירבי 200,000 מעטפות בחודש   
• אפשרות לברקוד/OMR /D2  
• הזנה ידנית לDAILY MAIL
• אופציה לקיפול כל הדפים טרם הכנסה למעטפה.

מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-90

• 2 עד 7 מגשי הזנת נייר אוטומטיים 
• קיבולת של עד 725 דף למגש.
• משקל נייר לקיפול  60-250 גר'
• גודל נייר מינימלי 90 X 130 מ"מ
• גודל נייר מקסימלי 230 X 356 מ"מ
• מהירות עבודה מקסימלית  4,300  מעטפות בשעה
• 5 סוגי קיפול שונים, עד 10 דפים מקופלים במעטפה (קיפול חצי)
• 25 תוכניות עבודה שונות
• מסך מגע צבעוני לתפעול נוח וקל
• הספק עבודה חודשי  80,000  מכתבים בחודש
• אפשרות לברקוד /OMR
• מקסימום 2.5 מ"מ לסט במעטפה בנייר 70גר'.
• מזין מעטפות עד 325 מעטפות
• גודל מעטפות DL,C5
• אופציות: מגשים מקוצרים, ומגשים עם קיבולת נייר של 1200 דף.

מכונה לקיפול והכנסה למעטפות להספקים גבוהים  דגם  DS-1000

• מהירות עבודה של 8000 מעטפות בשעה ו21,000 טפסים בשעה.
• גודל נייר מינימלי 90 X 130 מ"מ
• מזין נייר מ2000 ועד 5000 דף במקסימום
• אפשרות לחיבר של עד 16 תחנות הזנה
• מזין מעטפות מ1000 ועד 2000 מעטפות מקסימום.
• 5 סוגי קיפול שונים, ועד 8 דפים מקופלים במעטפה (קיפול חצי)
• מספר בלתי מוגבל לתוכניות עבודה
• מסך מגע צבעוני לתפעול נוח וקל
• אפשרות לברקוד /OMR/2D/OCR
• מקסימום 8 מ"מ לסט במעטפה בנייר 70גר'.
• גודל מעטפות DL,C5,C6,B5
• משקל נייר לקיפול מ 70-130 גר'
• עומס עבודה של עד  600,000 עיטופים בחודש.

מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-85

 2 עד 6  מגשי הזנת נייר אוטומטיים  עד 725 דף (80 גר')
• משקל נייר לקיפול  60-250 גר'
• גודל נייר מינימלי 90 X 130 מ"מ
• גודל נייר מקסימלי 230 X 356 מ"מ
• מהירות עבודה מקסימלית  4,000  מעטפות בשעה
• 5 סוגי קיפול שונים,ועד 10 דפים מקופלים במעטפה (קיפול חצי)
• 20 תוכניות עבודה שונות
• מסך מגע צבעוני לתפעול נוח וקל
• הספק עבודה חודשי  60,000  מכתבים בחודש
• אפשרות לברקוד/OMR
• גודל מעטפות DL,C5
• מזין מעטפות עד 325 מעטפות
• אופציות: מגשים מקוצרים, ומגשים עם קיבולת נייר של 1200 דף.מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-75

• 3  מגשי הזנת נייר אוטומטיים  325 דף (80 גר')
• 1 מגש למעטפות
• משקל נייר מירבי לקיפול 170 גר'
• גודל נייר מקסימלי A4
• מהירות עבודה מקסימלית  3,600  מעטפות בשעה
• 5 סוגי קיפול שונים,ועד 10 דפים 80 גר' מקופלים במעטפה
• 25 תוכניות עבודה שונות
• גודל מעטפות DL, C5
• מסך מגע צבעוני לתיפעול נוח וקל
• הספק עבודה חודשי  40,000  מכתבים בחודש
• אופציות :יחידת קורא ברקוד, מגש יציאה וכניסה בהספק גבוהה, יחידת OMR.מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-35

• 2  מגשי הזנת נייר אוטומטיים  100 דף .
• משקל נייר 75-120  גר'.
• 1 מגש למעטפות.
• 1 מגש לצרופות.
• גודל נייר מקסימלי A4
• מהירות עבודה מקסימלית   1,350מעטפות בשעה.
• 5 סוגי קיפול שונים,ועד 5 דפים מקופלים במעטפה.
• 15 תוכניות עבודה שונות.
• הספק עבודה חודשי  מקסימלי 3,000  מכתבים בחודשמכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-63

• 1 מגשי נייר  גודל A4.
• אופציה ל2 מגשים  ו2 וחצי מגשים
• קיבולת כל מגש 325 דף 80גר'.
• 1 מגש למעטפות.
• מהירות עבודה עד 2.200 מעטפות לשעה.
• עובי נייר מקסימלי לקיפול 60-170 גרם.
• 5 סוגי קיפול שונים ועד מקסימום 5 דפים של 80 גר' במעטפה.
• עומס עבודה חודשי עד  15,000 מכתבים.
• 15 תוכניות עבודה.
• אופציה ל קורא OMR

מכונה לקיפול והכנסה למעטפות דגם  DS-65

• עד 4  מגשי נייר אוטומטיים  לגדלי נייר שונים
• גודל נייר מ 90 X 130 מ"מ ועד 230 X 356 מ"מ.
• קיבולת כל מגש 250 דף 80גר'.
• זיהוי גודל נייר באופן אוטומטי
• 1 מגש ל250 מעטפות.
• מהירות עבודה עד 2,400 מעטפות לשעה.
• עובי נייר מקסימלי לקיפול 60-250 גרם.
• 5 סוגי קיפול שונים ,מקסימום עד 8 דפים של 80 גר' במעטפה.
• עומס עבודה חודשי עד  15,000 מכתבים.
• 20 תוכניות עבודה.
• מסך מגע צבעוני.
• אופציה :לקורא ברקוד/OMR  בכל הפורמטים.