מערכת להדפסה על מדבקות

מכונת הדפסה על מדבקות - NS F22

• גודל נייר מקסימלי 
• משקל נייר מירבי  גר'
• קיבולת מחסנית נייר דף
• מונה דיגיטלי,והתראה על תקיעת נייר.
•  סוגי קיפולים שונים
• מהירות עבודה בשעה.